Ενδεικτική βιβλιογραφία εργασιών τόμου Α’ 1999

Σπυρίδωνος Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου & Μωριά, Τέρτιος 1997.

Δημητρίου Γ. Καλούσιου, Το Ματσούκι Ιωαννίνων, Ματσούκι 1994.

Σπύρου Ι. Μαντά, Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης, Τα ηπειρώτικα Γεφύρια, Τεχνικές Εκδόσεις 1987.

Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου, Μονή Τατάρνας, Μονή Τατάρνας 5η έκδοση 1995.

Ηλία Πετρόπουλου, Η ονοματοθεσία οδών και πλατειών, Πατάκης 1995.

Δημητρίου Α. Αλεξίου, Η Λιπίντζα Ασπροποτάμου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσης 1998.

Παναγιώτη Αραβαντινού, Περιγραφή της Ηπείρου εις Μέρη Τρία, Εταιρεία Ηπειρώτικων Μελετών 1984.

Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών, Διεύθυνση ΕπικοινωνίαςΔΕΗ, ΥΗΣ Κρεμαστών, (φυλλάδιο).

Σταθμός Κρεμαστών, Περιοδικό ΕΝΕΡΓΕΙΑ / Αθήνα Αυγ - Σεπτ 1995.

 

Saturday the 30th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.