ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ (862 λέξεις)

G.P.S.     Τ Ι   Ε Ι Ν Α Ι   –   Τ Ι   Μ Α Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι

www.garmin-shop.de      www.gps-shop.com

Πηγή κειμένου: ΑΝΑΒΑΣΗ - Χάρτες Ακριβείας & GPS  

Τι είναι το GPS…….

To GPS (Global Positioning System) είναι ένα σύστημα προήγησης που βασίζεται σε σήματα που εκπέμπονται από ένα δίκτυο δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη. Η μετάδοση από κάθε δορυφόρο πληροφοριών για την ακριβή ώρα και θέση του, επιτρέπει σε έναν κατάλληλο δέκτη (συσκευή GPS) να υπολογίσει με τριγωνισμό την δική του θέση, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του εκφρασμένη σε συντεταγμένες ενός συγκεκριμένου γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς ( προεπιλεγμένο το WGS 84). 

Το δίκτυο δορυφόρων που αναγνωρίζουν οι συσκευές του εμπορίου έχει τεθεί σε τροχιά από της υπηρεσίες άμυνας των ΗΠΑ και λέγεται NAVSTAR (υπάρχει και αντίστοιχο ρώσικο δίκτυο). Το εν χρήσει GPS δίκτυο εκπέμπει σε δύο συχνότητες, από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ η δεύτερη, που είναι ανοιχτή σε κοινή χρήση, παρέχει μειωμένη ακρίβεια. 

Υπάρχουν διαφόρων τύπων δέκτες δορυφορικών σημάτων του GPS, που εξυπηρετούν διαφορετικές εφαρμογές και απαιτήσεις ακριβείας. Εδώ μας ενδιαφέρουν οι φορητοί ερασιτεχνικής χρήσης δέκτες των σημάτων του GPS, (που συνεκδοχικά λέγονται και αυτοί GPS). Οι ερασιτεχνικού τύπου δέκτες GPS επιτρέπουν τον προσδιορισμό της θέσης μας με σχετική ακρίβεια (τις συντεταγμένες με ακρίβεια περίπου 15 μέτρων και το υψόμετρο μέσα σε ένα εύρος 50 μέτρων).  

Τι μας προσφέρει το GPS……..

Συχνά αναφέρεται ότι με το GPS μπορούμε να εντοπίσουμε την θέση μας. Στην πραγματικότητα η συσκευή μας δίνει τις συντεταγμένες της θέσης μας (σε ένα συγκεκριμένο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς) και ο εντοπισμός της θέσης είναι εφικτός μόνο όταν έχουμε έναν χάρτη (που αναφέρει συντεταγμένες στο ίδιο σύστημα), είτε στα χέρια μας είτε σε έναν φορητό υπολογιστή. Μόνο του το GPS  μπορεί να χρησιμεύσει για την επιστροφή από μια διαδρομή που μόλις κάναμε και στην διάρκεια της οποίας καταγράψαμε μια σειρά στιγμάτων (waymarks ή landmarks) ή ένα track. Καλό είναι πάντως στην διάρκεια της επιστροφής να μην κοιτάμε μόνο την οθόνη του GPS, αλλά να προσπαθούμε να ανασυστήσουμε τον χώρο όπως τον κατέγραψαν τα δικά μας αισθητήρια στον πηγαιμό. 

Καλύτερη αξιοποίηση της συσκευής μπορεί να γίνει αν της εισάγουμε (με το σχετικό λογισμικό στο χέρι) μια σειρά ‘’waymarks’’ για κομβικά ή αξιοπρόσεκτα σημεία σε μια διαδρομή. Στο δάσος π.χ. μια πηγή ή μια στάνη, ένα ρέμα και στην οδική διαδρομή ένα βενζινάδικο ή κάμπινγκ. Αν και κάπως χρονοβόρα, αυτή η διαδικασία καταλήγει στην δημιουργία ενός δικτύου ‘’waymarks’’, προς τα οποία μπορούμε να κατευθύνουμε την πορεία μας (λειτουργία GOTO – Προσοχή! Το GPS, αναγράφει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε αλλά δεν την δείχνει – δεν είναι πυξίδα – και δεν μας προειδοποιεί για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων – δεν είναι road book – ανάμεσα σε δύο  ‘’waymarks’’) ή να επιβεβαιώσουμε την άφιξή μας. Μερικά φορητά GPS, δίνουν την δυνατότητα να τους φορτώσουμε τα ‘’waymarks’’ που έχουμε επιλέξει από την λίστα που μας προσφέρει ένα ειδικό λογισμικό (συνήθως ένα CD με πόλεις, χωριά, φάρους, κλπ). 

Γίνεται συχνά λόγος για χάρτες που είτε είναι ήδη φορτωμένοι στην μνήμη του GPS, είτε μπορούν να φορτωθούν από ένα CD. Οπωσδήποτε οι χάρτες χερσαίων περιοχών που ήδη βρίσκονται στην μνήμη του GPS ή παρέχονται από τα CD – ROM ορισμένων εταιρειών είναι χονδροειδείς απεικονίσεις και μπορούν να φανούν μάλλον διασκεδαστικοί παρά χρήσιμοι.  

Στην μνήμη του GPS, αποθηκεύουμε δύο τύπους στοιχείων, τα σημειακά (waymarks ή landmarks) και τα γραμμικά tracks, που στην πραγματικότητα καταγράφονται ως σειρά σημείων). Τα περισσότερα GPS, μπορούν να αποθηκεύσουν 500 waymarks και έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε μερικές δεκάδες σημεία από μια ή περισσότερες διαδρομές για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε αργότερα. Το αρχείο track όμως, είναι πολύ περιορισμένο: τα φορητά GPS, γράφουν 1000 έως 2000 track points, μια χωρητικότητα που σε βήμα καταγραφής 10 μέτρων αντιστοιχεί σε 3 – 6 ώρες πορεία!). Ο μόνος τρόπος για να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα μας είναι να τα ‘’κατεβάσουμε’’ σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων GPS, που μπορεί να είναι από ένα απλό λογισμικό χωρίς προϋποθέσεις ειδικών γνώσεων έως και ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), το οποίο όμως απαιτεί ειδική κατάρτιση.  

Ο απλός χρήστης μπορεί να προμηθευτεί το PCX5 της Garmin (DOS ή Windows), το Data Send της Magellan (διαχειρίζεται μόνο waymarks), το GPSU, το  DataTrack και το MapSite StellarNav ή το shareware GPS Utility της MapMaker από τον δικτυακό της τόπο www.mapmaker.com και να αποθηκεύσει τα δεδομένα του. Το κάθε λογισμικό προσφέρει ορισμένες δυνατότητες και στερείτε άλλων και η αξιοποίηση των δεδομένων ποικίλει από την απλή αποθήκευση, την στοιχειώδη διαχείριση των waymarks, την δυνατότητα εξαγωγής διανυσματικού αρχείου, τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείου ASCII έως και τη δυνατότητα εγγραφής των δεδομένων σε αρχείο bitmap προϋπάρχοντος χάρτη.

Τα προγράμματα αυτά μας επιτρέπουν επίσης να φορτώνουμε ένα αρχείο με waymarks στο GPS, (άρα να μεταφέρουμε δεδομένα από το ένα GPS, στο άλλο) και το GPSU επιτρέπει την μεταφορά ενός track. Τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν την απεικόνιση ενός αρχείου εικόνας TIFF ή JPEG, για το οποίο απαιτείται μια απλή διαδικασία αγκύρωσης (georeference). Πάνω στην εικόνα αυτή μπορούμε να ‘’τρέξουμε’’ τα δεδομένα μας και να κάνουμε απλές χαρτογραφικές εργασίες. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν μεμονωμένη ακρίβεια, καθώς βασίζονται στους αλγόρίθμους μετατροπών και υπολογισμών που είναι φορτωμένοι στο δέκτη GPS.

Monday the 26th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.