ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

«ΦΥΣΗ» (NATURA) 2000 (5032 λέξεις)

Κείμενο - Διαφάνειες: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Απρίλιος 2006 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει το νότιο άκρο της Βαλκανικής και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής ανατολικής Μεσογείου. Παρά την μικρή της έκταση (132.000 Km2), διαθέτει μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και φυσικών τοπίων που οφείλεται στη θέση και το κλίμα της. Ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας, το έντονο εδαφικό ανάγλυφο, οι βροχοπτώσεις, η μεγάλη ακτογραμμή, οι πολυάριθμες χερσόνησοι και τα χιλιάδες νησιά συμβάλουν και πλουτίζουν πολλούς από αυτούς. 

Η πολυκύμαντη τρισχιλιετής ιστορική παρουσία της, και ο πολιτισμός που ανέπτυξε πολύ νωρίτερα από άλλες χώρες, είχε ως συνέπεια την πρώιμη αλλοίωση τμημάτων της αρχικής φυσικής βλάστησης. Οι αργές διορθωτικές επεμβάσεις της φύσης και η εξέλιξή της, δεν μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποκαταστήσει αυτά τα τοπία, ενώ, οι έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες επέδρασαν, επιδρούν κι’ επηρεάζουν αυτά τα οικοσυστήματα. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις παρά τις πιέσεις που δέχονται, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη φυσικότητα τους. Καμία άλλη μεσογειακή ή ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τόσο υψηλά αποθέματα βιοποικιλότητας η οποία μάλιστα, βρίσκεται πολύ κοντά στις φυσικές συνθήκες. Σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι πολλές είναι απομακρυσμένες και απομονωμένες δημιουργώντας έτσι αυτήν την πλούσια παρουσία ενδημικών και σπάνιων ειδών φυτών και ζώων που σε άλλες χώρες έχουν εξαφανιστεί προ πολλού. 

Αυτές οι περιοχές που σήμερα προστατεύονται, ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες και περιλαμβάνουν: νησιά, νησίδες και ακτές, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί και τα δέλτα τους, βουνά, δάση, κορυφές, αλπικές περιοχές αλλά και  κοιλάδες, φαράγγια, πηγές, σπήλαια κ.λπ. Αυτό το πλήθος των τόπων αποτελείται απο θαυμάσια οικοσυστήματα, όλα, με σπουδαίες φυσικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν από τον αέρα που αναπνέουμε, μέχρι τη στήριξη της τροφικής αλυσίδας. Είναι πραγματικοί παράδεισοι τόσο για την απαραίτητη πλέον αναψυχή των περιηγούμενων όσο και τις επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται σε αυτές. 

Το ακούμε συχνά, «η περιοχή προστατεύεται και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura (Φύση) 2000». Δεκάδες δημοτικοί άρχοντες, σε όλη την επικράτεια, έχουν εντάξει στη διαφημιστική τους εκστρατεία και αυτό το γεγονός, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο τη φύση της περιοχής τους, ελπίζοντας σε κάποια, τουριστική κυρίως, ανάπτυξη. Πολλές απο αυτές, έχουν γίνει ήδη σπουδαίοι και σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών, προσφέροντας οικονομικούς πόρους με πολλαπλά οφέλη. Παρόλα αυτά, η προστασία τους υπολείπεται(1) ενώ σε πολλές περιπτώσεις μένει στα χαρτιά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι χώροι να ταπεινώνονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτές, εκτός ό,τι στερούν οποιοδήποτε κέρδος από την εκμετάλλευση, επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον.  

Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι αυτοί οι χώροι χαρακτηρίζονται, επιπλέον, από εξαιρετικό πολιτιστικό πλούτο, που συνδέεται στενά με την ποικιλία της ελληνικής φύσης. Χωρίς αμφιβολία, και αυτά συντελούν με τη σειρά τους στη δημιουργία πολλών αξιόλογων τοπίων, που συνδυάζουν φυσικό κάλλος και πολιτιστική αξία. Τα ιστορικά μνημεία τόσων διαφορετικών εποχών, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα ήθη, οι παραδόσεις και γενικώς όλα τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, μαζί με τα φυσικά και βιολογικά στοιχεία, συνθέτουν την έννοια του αισθητικά σημαντικού τοπίου. Δυστυχώς, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της όποιας τουριστικής ‘’ανάπτυξης’’ όχι μόνο φέρνει αντίθετα αποτελέσματα από τις αρχικές επιδιώξεις, όχι μόνο υποτιμά αυτές τις περιοχές, αλλά κυρίως, δεν γίνεται καν μάθημα στους ιθύνοντες, (έστω εκ του αποτελέσματος) ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές υποβαθμίσεις(2).            

Στο επίπεδο της Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι η γενική κατάσταση διατήρησης ενός συγκεκριμένου αριθμού οικοτόπων και ειδών, επιδεινώνεται προοδευτικά με κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες απώλειες για την τόσο σημαντική βιοποικιλότητα. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ EK , και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI ) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Η οριστικοποίηση τουκαταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς ολοκλήρωση όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα.  

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως « Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC )» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία. Οι δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από την Εθνική Νομοθεσία.

Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85), 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98).

Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98). 

Info: Δίπλα από τον κωδικό της περιοχής είναι η έκταση σε ha (εκτάρια). Το κάθε εκτάριο είναι 10 στρ.
Πηγές: ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html, Ε.Μ.Π: http://www.itia.ntua.gr/filotis/

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 1. 1.      Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου κωδικός (στο εξής κωδ.) GR 2310001 (ha 35588,73)
 2. 2.      Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Θαλάσσια περιοχή Μεγανησίου, Καλάμου, Καστού, Αρκουδιού, Ατόκου, και Εχινάδων Νήσων), κωδ. GR 2220003
 3. 3.      Λίμνες Βουλκάρια και Σαλτινή, κωδ. GR 2310006 (ha 3236,86)
 4. 4.      Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία, κωδ. GR 2310009 (ha 14279,80)
 5. 5.      Λίμνη Αμβρακία, κωδ. GR 2310007 (ha 2204,75)
 6. 6.      Λίμνη Οζερός, κωδ. GR 2310008 (ha 1258,49)
 7. 7.      Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, κωδ. GR 2310002
 8. 8.      Όρη Ακαρνανικά, κωδ. GR 2310003 (ha 5056,00)
 9. 9.      Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας, κωδ. GR 2310010 (ha 13331,28)
 10. 10.   Όρος Βαράσοβα, κωδ. GR 2310005 (ha 1446,06)
 11. 11.   Όρος Παναιτωλικό, κωδ. GR 2310004 (ha 18542,03)
 12. 12.   Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας, κωδ. GR 2310015 (ha 44184,00). 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 1. 13.   Ακροναυπλία και Παλαμίδι, κωδ. GR 2510003 (ha 356,30)
 2. 14.   Όρος Αραχναίο, κωδ. GR 2510001
 3. 15.   Όρος Δίδυμο, κωδ. GR 2510002
 4. 16.   Όρος Ολίγυρτος, κωδ. GR 2530004 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 1. 17.   Λίμνη Τάκα, κωδ. GR 2520002 (ha 1033,15)
 2. 18.   Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου, κωδ. GR 2520005 (ha 7000,16)
 3. 19.   Όρος Μαίναλο, κωδ. GR 2520001 (ha 22673,06)
 4. 20.   Όρος Ορίωντας, κωδ. GR 2520004
 5. 21.   Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής, κωδ. GR 2520006 (ha 55767,54)
 6. 22.   Λιμνοθάλασσα Μούστου GR 2520003 (ha 366,44) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

 1. 23.   Αμβρακικός Κόλπος, Δέλτα Λούρου και Αράχθου κωδ. GR 2110001 (ha 28780,13)
 2. 24.   Όρη Αθαμάνων (Τζουμέρκα), κωδ. GR 2110002 (ha 18695,33)
 3. 25.   Αμβρακικός κόλπος, Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια, κωδ. GR 2110004 (ha 23004,00)
 4. 26.   Κοιλάδα Αχελώου, κωδ. GR 2110005 (ha 13541,00) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 1. 27.   Νήσος Αντικύθηρα, Πρασσονήσι και Λαγουβάρδο, κωδ. GR 300008 (ha 7171,12)
 2. 28.   Βραυρώνα, Παράκτια θαλάσσια Ζώνη, κωδ. GR 3000004 (ha 2669,24)
 3. 29.   Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, κωδ. GR 3000009
 4. 30.   Νήσος Κύθηρα από Καραβά έως Μυλοπόταμο – Παλαιόπολη, Αυλαίμονας, κωδ. GR 3000007
 5. 31.   Όρος Πάρνηθα, κωδ. GR 3000001 (ha 14902,43)
 6. 32.   Σούνιο, νησίδα Πάτροκλος, κωδ. GR 3000005
 7. 33.   Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα, κωδ. GR 3000003 (ha 1296,65)
 8. 34.   Υμηττός, αισθητικό Δάσος Καισαριανής, λίμνη Βουλιαγμένης, κωδ. GR 3000006 (ha 8836,91)
 9. 35.    Ωρωπός, Εκβολές Ασωπού, κωδ. GR 3000002
 10. 36.   Νησίδες Κυθήρων: Πρασσονήσι, Δραγονέρα, Αντιδραγονέρα, κωδ. GR 3000010 (ha 989,16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 1. 37.   Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και Έλος Λάμιας, κωδ. GR 2320001 (ha 3522,89)
 2. 38.   Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων, κωδ. GR 2320004 (ha 2386,08)
 3. 39.   Αλυκή Αιγίου, κωδ. GR 2320006 (ha 32,49)
 4. 40.   Όρη Μάρπας και Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα, κωδ. GR 2320005 (ha 6042,57)
 5. 41.   Όρος Ερύμανθος, κωδ. GR 2320008 (ha 19332,14)
 6. 42.   Όρος Παναχαϊκό, κωδ. GR 2320007 (ha 12219,51)
 7. 43.   Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός, κωδ. GR 2320002 (ha 17493,00)
 8. 44.   Σπήλαιο Καστριών, κωδ. GR 2320009 (ha 308,02)
 9. 45.   Φαράγγι Βουραϊκού, κωδ. GR 2320003 (ha 2176,31) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 1. 46.   Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, κωδ. GR 2410001 (ha 11606,50)
 2. 47.   Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, κωδ. GR 2410002 (ha 3695,00) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 1. 48.   Βασιλίτσα, κωδ. GR 1310001 (ha 8012,77)
 2. 49.   Εθνικός Δρυμός Πίνδου, κωδ. GR 1310002 (ha 3294,00)
 3. 50.   Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα και ευρύτερη περιοχή), κωδ. GR 1310003 (ha 6838,25) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 1. 51.   Δάσος Φρακτού, κωδ. GR 1140001 (ha 1085,56)
 2. 52.   Κεφαλάρι, κωδ. GR 1140005
 3. 53.   Κορυφές Όρους Φαλακρό, κωδ. GR 1140004 (ha 9845,62)
 4. 54.   Μυλοπόταμος, κωδ. GR 1140006
 5. 55.   Όρος Χαϊντού, Κούλα & Γύρω Κορυφές, κωδ. GR 1120003
 6. 56.   Παρθένο δάσος Κεντρικής Ροδόπης, κωδ. GR 1140007 (ha 569,00)
 7. 57.   Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς, Κούτρα, κωδ. GR 1140003 (ha 7431,51)
 8. 58.   Ροδόπη (Σημύδα), κωδ. GR 1140002 (ha 6708,00) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 1. 59.   Νήσοι Αρκοί, Λειψοί, Αγαθονήσι και Βραχονησίδες, κωδ. GR 4210010 (ha 12407,03)
 2. 60.   Νήσος Αστυπάλαια: ανατολικό τμήμα, γύρω νησίδες και Οφιδούσα, κωδ. GR 4210009 (ha 7027,21)
 3. 61.   Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία, κωδ. GR 4210003 (ha 11297,96)
 4. 62.   Βραχονήσια Νοτίου Αιγαίου: Βελοπούλα, Φαλκονέρα, Ανάνες, Χριστιάνα, Παχειά, Φτένο, Μακρά, Αστακονήσια, Σύρνα και Γύρω Νησιά και θαλάσσια Ζώνη, κωδ. GR 4210011 (ha 4568,46)
 5. 63.   Νήσος Κάσος και Κασονήσια, κωδ. GR 4210001 (ha 13452,39)
 6. 64.   Νήσος Καστελόριζο και νησίδες Ρω και Στρογγυλή, κωδ. GR 4210004 (ha 1769,68)
 7. 65.   Κεντρική Κάρπαθος: Καλή Λίμνη, Λαστός, Κυρά Παναγιά, κωδ. GR 4210002 (ha 9321,90)
 8. 66.   Νήσος Κως: Ακρωτήρι Λούρος, Λίμνη Ψαλίδι, όρος Δίκαιος, Αλυκή, κωδ. GR 4210008 (ha 10138,24)
 9. 67.   Νήσος Νίσυρος και Στρογγυλή, κωδ. GR 4210007 (ha 4055,74)
 10. 68.   Νήσος Ρόδος: Ακραμύτης, Αρμενιστής, Αττάβυρος, κωδ. GR 4210005 (ha 27514,59)
 11. 69.   Νήσος Ρόδος: Προφήτης Ηλίας, Επτά πηγές, Πεταλούδες, κωδ. GR 4210006 (ha 11184,40)
 12. 70.   Νησίδες Πάτμου: Πετροκάραβο, Άνυδρος, κωδ. GR 4210014 (ha 62) 
 13. 71.   Νήσος Αγαθονησίου και νησίδες: Πίττα, Κατσαγάνι, Νερονήσι, Στρογγυλή, κωδ. GR 4210015 (ha 1419,00)
 14. 72.   Νήσος Λειψοί (Δυτικό τμήμα) και Νησίδες: Φράγκος, Μακρονήσι, Πιλάφι, Κάππαρι, Καλαπόδια, Μεγάλο Ασπρονήσι, Μακρύ Ασπρονήσι, Κουλούρα, Νότια Άσπρα, Σαρακίνα, Πιάτο, Ψώμος, Σταυρί, Λίρα, Αρεθούσα, Μανώλι, κωδ. GR 4210016 (ha 876,00)
 15. 73.   Βορειοδυτικό τμήμα Αρκιών και Νησίδες: Αγρελούσα, Στρογγυλή, Σπαλάθι, Σμίνερο, Τσούκα, Τσουκάκι, Ψαθονήσι, Καλόβολος, Μακρονήσι, Αβάπτιστος, Κόμαρος, κωδ. GR 4210017 (ha 502,00)
 16. 74.   Νησίδες Λέρου: Πιγανούσα, Μεγάλο Γλαρονήσι, Μικρό Γλαρονήσι, Λερικό, κωδ. GR 4210018 (ha 62,00) 
 17. 75.   Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος, κωδ. GR 4210019 (ha 528,00)
 18. 76.   Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα, Νησίδες Λιάδι, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα, κωδ. GR 4210020 (ha 1457,00)
 19. 77.   Ανατολικό τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κούνουποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομήτης, Μόνη, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγράλι, Ποντικούσσα, Οφιδούσσα, Κτένια, κωδ. GR 4210021 (ha 1459,00)
 20. 78.   Νήσος Σύρνα και Νησίδες Μεγάλος Αδελφός, Μικρός Αδελφός, Κατσικάς, Μεσονήσι, Πλακίδα, Στεφανία, Ναυάγιο, κωδ. GR 4210022 (ha 944,00)
 21. 79.   Νησίδες Καρπάθιου πελάγους: Μεγάλο Σοφράνο, Σοχάς, Μικρό Σοφράνο, Αυγό, Διβούνια, Χαμηλή, Αστακιδονήσια, κωδ. GR 4210023 (ha 356,00)
 22. 80.   Νήσος Τήλος και Νησίδες: Αντίτηλος, Πελεκούσα, Γαϊδουρονήσι, Γιακουμί, Άγιος Ανδρέας, Πρασούδα, Νησί, κωδ. GR 4210024 (ha 6838,00)
 23. 81.   Αματολικό τμήμα Νήσου Σύμης και Νησίδες Κούλουνδρος, Σεσκλί, Τρουμπέτο, Μαρμαράς, Καραβαλονήσι, Μεγαλονήσι, Γιαλεσίνο, Οξεία, Χονδρός, Πλατύ, Νίμος, κωδ. GR 4210025 (ha 2213,00)
 24. 82.   Νήσος Χάλκη και Νησίδες: Κολοφώνα, Πάνω Πρασούδα, Τραγούσα, Στρογγυλή, Άγιος Θεόδωρος, Μαελονήσι, Αλιμιά, Κρεβάτι, Νησάκι, κωδ. GR 4210026 (ha 3623,00)
 25. 83.   Κώς: Λίμνη Ψαλίδι - Αλυκή, κωδ. GR 4210027 (ha 435,00)
 26. 84.   Νήσος Κάσος και συμπλέγματα Κασονησιών , κωδ. GR 4210028 (ha 5979,00) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

 1. 85.   Παραποτάμιο δάσος βόρείου Έβρου και Άρδα, κωδ. GR 1110009 (ha 25758,00)
 2. 86.   Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας, κωδ. GR 1110007 (ha 9857,60)
 3. 87.   Βουνά Έβρου, κωδ. GR 1110005 (ha 42372,50)
 4. 88.   Δάσος Δαδιάς, Σουφλί, κωδ. GR 1110002 (ha 41017,00)
 5. 89.   Δέλτα Έβρου, κωδ. GR 1110006 (ha 13120,00)
 6. 90.   Τρεις Βρύσες, κωδ. GR 1110003 (ha 9912,62)
 7. 91.   Νότιο δασικό σύμπλεγμα Έβρου, GR 1110009 (ha 29275,00)
 8. 92.   Όρος Φεγγάρι Σαμοθράκης, κωδ. GR 1110004 (ha 9603,07) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 1. 93.   Τελέθριο, Λιχάδα, Γιάλτρα, κωδ. GR 2420005
 2. 94.   Όρος Δίρφυς, δάσος Στενής, Δελφοί, κωδ. GR 2420002 (ha 1297,73)
 3. 95.   Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, Δέλτα Ξηριά, Υδροχαρές δάσος Αγ. Νικολάου, κωδ. GR 2420004 (ha 480,86)
 4. 96.   Όρος Κανδήλι, Κοιλάδα Προκοπίου, Δέλτα Κηρέα,  κωδ. GR 2420003
 5. 97.    Όρος Όχη, κάμπος Καρύστου, Ποτάμι, Ακρωτήριο Καφηρεύς, κωδ. GR 2420001 (ha 15948,13)
 6. 98.   Νήσος Σκύρος: όρος Κοχυλάς, κωδ. GR 2420006 (ha 4096,86)
 7. 99.   Λίμνη Δύστος, κωδ. GR 2420008 (ha 2636,00)
  100. Νησίδες Σκύρου, κωδ. GR 2420009 (ha 466,00)
  101. Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, Δέλτα Ξηριά, κωδ. GR 2420007 (ha 1017,00) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

102. Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι), κωδ. GR 2430001 (ha 3407,87) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

103. Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο, κωδ. GR 2210002 (ha 6957,70)

104. Νήσοι Στροφάδες, κωδ. GR 2210003 (ha 525,43)

105. Παράκτια Ζώνη Βορειοδυτικής Ζακύνθου, κωδ. GR 2210001 (ha 21419,22)

106. Νησίδες Σταμφάνι και Αρπύια (Στροφάδες), κωδ. GR 2210004 (ha 138,00) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

107. Εκβολές (Δέλτα) Αλφειού, κωδ. GR 2330001

108. Εκβολές (Δέλτα) Πηνειού, κωδ. GR 2330003 (ha 945,70)

109. Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας, κωδ. GR 2330008

110. Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, κωδ. GR 2330005 (ha 3274,32)

111. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, κωδ. GR 233006 (ha 1647,02)

112. Ολυμπία, κωδ. GR 2330004 (ha 314,83)

113. Οροπέδιο Φολόης, κωδ. GR 2330002 (ha 9741,95)

114. Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Καλογριά έως Κυλλήνη, κωδ. GR 2330007 (ha 13259,45) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

115. Όρος Βέρμιο, κωδ. GR 1210001 (ha 25555,13)

116. Στενά Αλιάκμονα, κωδ. GR 1210002 (ha 3623,73) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

117. Φαράγγι Αλμυρού και Υγρότοπος, κωδ. GR 4310001

118. Όρη Αστερούσια (Κοφινάς), κωδ. GR 4310005 (ha 16174,27)

119. Γιούχτας, Φαράγγι Αγίας Ειρήνης, κωδ. GR 4310002

120. Όρος Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη – Ομαλός),  κωδ. GR 4310006 (ha 3939,70)

121. Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο ως Κόκκινο Πύργο), κωδ. GR 4310004 (ha 2922,24)

122. Νήσος Δια, κωδ. GR 4310003 (ha 1337,16)

123. Δυτικά Αστερούσια, κωδ. GR 4310007 (ha 3403,00)

124. Ανατολικά Αστερούσια, κωδ. GR 4310008 (ha 25074,00)

125. Κρουσώνας – Βρωμόνερο Ίδης, κωδ. GR 4310009 (ha 7876,00)

126. Όρος Γιούχτας, κωδ. GR 4310010 (ha 420,00)

127. Κορυφή Κούπα, κωδ. GR 4310011 (ha 1992,00)

128. Εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς, κωδ. GR 4310012 (ha 687,00) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

129. Εκβολές (Δέλτα) Καλαμά, κωδ. GR 2120001 (ha 8531,68)

130. Έλος Καλοδίκι, κωδ. GR 2120002 (ha 786,78)

131. Λίμνη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς, κωδ. GR 2120003 (ha 579,50)

132. Στενά Καλαμά, κωδ. GR 2120004 (ha 1820,30)

133. Υγρότοπος Καλαμά και νήσος Πρασούδι, GR 2120005 (ha 8614,00)

134. Έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Καρτέρι και Λίμνη Προντάνη, κωδ. GR 2120006 (ha 1806,00)

135. Στενά Παρακάλαμου, κωδ. GR 2120007 (ha 3483,00)

136. Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα, κωδ. GR 2120008 (ha 11692,00)

137. Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη, κωδ. GR 2120009 (ha 19906,00) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

138. Αγία Τριάδα, κωδ. GR 1220008

139. Δέλτα Αξιού, Εκβολές Λουδία, Δέλτα Αλιάκμονα, ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη κωδ. GR 1220002 (ha 33676,35)

140. Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά, κωδ. GR 1220001 (ha 26947,81)

141. Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, κωδ. GR 1220005 (ha 377,20)

142. Λιμνοθάλασσα Επανωμής, κωδ. GR 1220004(ha 690,00)

143. Ποταμός Αξιός, κωδ. GR 1220007

144. Πρώην Λίμνη Λάντζα, κωδ. GR 1220006

145. Στενά Ρεντίνας – ευρύτερη περιοχή, κωδ. GR 1220003 (ha 2905,16)  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

146. Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου (Χαράδρα Αώου και Βόρειες κορυφές Τύμφης), κωδ. GR 2130001 (ha 12794,25)

147. Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου, κωδ. GR 2130004 (ha 33114,95)

148. Κορυφές Όρους Σμόλικα, κωδ. GR 2130002 (ha 19975,72)

149. Λίμνη Ιωαννίνων, κωδ. GR 2130005 (ha 2690,13)

150. Όρος Λάκμος (Περιστέρι), κωδ. GR 2130007 (ha 20123,52)

151. Όρος Μιτσικέλι, κωδ. GR 2130008 (ha 8435,99)

152. Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο – Κατάρα), κωδ. GR 2130006 (ha 7328,82)

153. Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, Λίμνη Δελβινακίου, Δάσος Μερόπης και Κοιλάδα Γόρμου, κωδ. GR 2130010 (ha 17383,00)

154. Όρος Τύμφη (Γκαμήλα), GR 2130009 (ha 27416,00) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

155. Ακρωτήριο Πρίνου – Πάχη, κωδ. GR 1150006

156. Βουνά Λημνιά, κωδ. GR 1150004

157. Δέλτα Νέστου και νήσος Θασοπούλα, κωδ. GR 1150001 (ha 14606,00)

158. Δέλτα Νέστου, Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη, κωδ. GR 1150010 (ha 22484,63)

159. Κόλπος Παλαιού – Όρμος Ελευθερών, κωδ. GR 1150009 (ha 1178,55)

160. Κορυφές όρους Παγγαίο, κωδ. GR 1150005 (ha 10345,00)

161. Νήσος Θάσος: Λιμενάρια, Ακρωτήριο Κεφάλας, κωδ. GR 1150007

162. Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, κωδ. GR 1150002

163. Νήσος Θάσος: Όρμος Ποταμιάς και ακρωτήριο Πύργος έως Γραμβούσσα, κωδ. GR 1150008 (ha 344,98)

164. Νήσος Θάσος: Όρος Υψάριο Θάσου κωδ. GR 1150003 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

165. Άγραφα, κωδ. GR 1410002 (ha 9753,02)

166. Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού, κωδ. GR 1410001 (ha 2982,05) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

167. Κορυφές όρους Γράμμος, κωδ. GR 1320002 (ha 34469, 96)

168. Λίμνη Καστοριάς, κωδ. GR 1320001 (ha 4732,50) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

169. Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα), κωδ. GR 2230003

170. Λιμνοθάλασσα Αντινιότι (Κέρκυρα), κωδ. GR 2230001 (ha 189,69)

171. Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα), κωδ. GR 2230002 (ha 2357,03)

172. Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι, κωδ. GR 2230004 (ha 5649,66)

173. Παράκτια ζώνη από Κανόνι έως Μεσόγγι (Κέρκυρα), κωδ. GR 2230005 (ha 884,14)

174. Παράκτια ζώνη από Παλιοκαστρίτσα έως Γλυφάδα (Κέρκυρα), κωδ. GR 2230006 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

175. Εθνικός Δρυμός Αίνου, κωδ. GR 2220002 (ha 2779,43)

176. Καλόν όρος Κεφαλονιάς, κωδ. GR 2220001 (ha 2566,19)

177. Παράκτια θαλάσσια ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και όρμο Μουντά, κωδ. GR 2220004 (ha 3763,52) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

178. Λίμνη Πικρολίμνη, κωδ. GR 1230001 (ha 1089,35)

179. Υδροχαρές Δάσος Μουριών, κωδ. GR 1230002 (ha 775,01)

180. Λίμνη Δοϊράνη, κωδ. GR 1230003 (ha 2146,00)

181. Λίμνη Πικρολίμνη, κωδ. GR 1230003 (ha 2043,00) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

182. Αρκευθοί Κοζάνης – Πτολεμαίδας, κωδ. GR 1330003

183. Κορυφές Όρους Σινιάτσικο, κωδ. GR 1330002

184. Όρος Βούρινος (Μεσιανό Νερό), κωδ. GR 1330001 (ha 764,05)

185. Όρος Πόρτα, κωδ. GR 1330004 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

186. Ακροκόρινθος, κωδ. GR 2530003 (ha 589,78)

187. Κορυφές Όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) και Χαράδρα Φλαμπουρίτσα, κωδ. GR 2530001 (ha 23423,92)

188. Λίμνη Στυμφαλία, κωδ. GR 2530002 (ha 1308,91)

189. Όρη Γεράνια, κωδ. GR 2530005 (ha 6836,54)

190. Όρος Ολίγυρτος, κωδ. GR 2530004 (ha 8630,70) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

191. Αλυκή Νάξου, κωδ. GR 4220015

192. Ανατολική Κέα, κωδ. GR 4220011 (ha 7194,03)

193. Ανάφη: Χερσόνησος Κάλαμος – Ρούκουνας, κωδ. GR 4220002 (ha 1143,05)

194. Άνδρος: Όρμος Βιτάλι και Κεντρικός Ορεινός όγκος,   κωδ. GR 4220001 (ha 7288,50)

195. Βόρεια Αμοργός και Κίναρος, Λεβίθα, Μαύρα, κωδ. GR 4220012 (ha 6068,62)

196. Βορειοδυτική Κύθνος: Όρος Αθέρας και ακρωτήριο Κέφαλος, 4220010 (ha 2855,19)

197. Δυτική Μήλος, κωδ. GR 4220005 (ha 5328,25)

198. Κεντρική και Νότια Νάξος: Ζεύς και Βίγλα έως Μαυροβούνι, Όρμοι Καράδες - Μουτσούνα κωδ. GR 4220014 (ha 8668,41)

199. Μικρές Κυκλάδες: από Κέρο μέχρι Ηρακλειά, Σχινούσα, Κουφονήσια, Κέρος, Αντικέρι, και Θαλάσσια Ζώνη, κωδ. GR 4220013 (ha 12595,25)

200. Νήσοι Δεσποτικό και Στρογγυλό, κωδ. GR 4220017 (ha 1858,35)

201. Νήσος Αντίμηλος, κωδ. GR 4220007 (ha 1260,76)

202. Νήσος Πάρος: Πεταλούδες, κωδ. GR 4220016 (ha 97,69)

203. Νήσος Πολύαιγος, κωδ. GR 4220006 (ha 13855,78)

204. Νότια Σέριφος, κωδ. GR 4220009 (ha 4530,83)

205. Σαντορίνη: Νέα και Παλιά Καμένη, Προφήτης Ηλίας, κωδ. GR 4220003 (ha 1230,13)

206. Σίφνος: Προφήτης Ηλίας μέχρι Δυτικές Ακτές, κωδ. GR 4220008 (ha 2067,35)

207. Σύρος: Όρος Σύριγγας ως Παραλία, κωδ. GR 4220018 (ha 783,03)

208. Τήνος: Μυρσίνη, Ακρωτήριο Λιβάδα, κωδ. GR 4220019 (ha 2004,72)

209. Φολέγανδρος ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο, κωδ. GR 4220004 (ha 7011,26)

210. Νήσος Μήλος: Προφήτης Ηλίας – Ευρύτερη περιοχή, κωδ. GR 4220020 (ha 5271,30)

211. Νήσος Ηρακλειά, Μακάρες, Μικρός και Μεγάλος Αβελάς, Βενέτικο Ηρακλειάς, κωδ. GR 4220021 (ha 1983,00)

212. Νήσοι Χριστιάνα, κωδ. GR 4220022 (ha 146,00)

213. Νησίδες Ανάφης: Φτένα, Παχιά, Μακρά, κωδ. GR 4220023 (ha 209,00)

214. Νήσος Αμοργός (Βορειοανατολικό τμήμα) και Νησίδες: Ψαλίδα, Γραμβούσα, Νικουριά, Μικρό και Μεγάλο Βιόκαστρο, Κραμβονήσι, Πεταλίδι, κωδ. GR 4220024 (ha 3038,00)

215. Νησίδες Πάρου και Νότια Αντίπαρος, κωδ. GR 4220025 (ha 2414,00)

216. Νάξος Όρη Αναθεματήστρα, Κόρωνος, Μαυροβούνι, Ζεύς, Βιγλατούρι, κωδ. GR 4220026 (ha 11938,00)

217. Νησίδες Μυκόνου (Ρήνεια, Χταπόδια, Τραγονήσι), κωδ. GR 4220027 (ha 1598,00) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

218. Εκβολές Ευρώτα, κωδ. GR 2540003 (ha 5445,61)

219. Λαγκάδα Τρύπης, κωδ. GR 2540005 (ha 1588,49)

220. Νότια Μάνη, όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο, κωδ. GR 2540004

221. Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαιδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα, και Περιοχή Μονεμβασιάς, κωδ. GR 2540001 (ha 28821,73)

222. Περιοχή Νεάπολης Βοιών και Νήσος Ελαφόνησος, κωδ. GR 2540002 (ha 5492,66)

223. Υγρότοποι εκβολών Ευρώτα, κωδ. GR 2540006 (ha 2260,00)

224. Όρη Ανατολικής Λακωνίας, κωδ. GR 2540007 (ha 37537,00) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

225. Αισθητικό Δάσος Όσσας, κωδ. GR 1420003 (ha 19521,12)

226. Όρος Όσσα, κωδ. GR 1420007 (ha 24064,00)

227. Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών, κωδ. GR 1420005 (ha 1335,91)

228. Δέλτα Πηνειού, Τέμπη, κωδ. GR 1420002

229. Κάρλα, Μαυροβούνι, Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου, Νεοχώρι, κωδ. GR 1420004 (ha 43435,50)

230. Κάτω Όλυμπος, Καλλιπεύκη, κωδ. GR 1420001 (ha 12437,76)

231. Κάτω Όλυμπος, Όρος Ροδαμάνι – Κοιλάδα Ροδιάς, κωδ. GR 1420008 (ha 24572,00)

232. Όρος Μαυροβούνι κωδ. GR 1420006 (ha 36454,00)

233. Στενά Καλαμακίου και Όρη Ζάρκου κωδ. GR 1420009 (ha 4168,00)

234. Στενά Καλαμακίου κωδ. GR 1420010 (ha 478,19) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

235. Αισθητικό δάσος Βάϊ, κωδ. GR 4320009, (ha 3746,00)

236. Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και χερσόνησος Σιέρο (Ακρα Μαυροβούνι, Βάϊ, Άκρα Πλάκα), κωδ. GR 4320006 (ha 13066,57)

237. Δίκτη, Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κρασί Σελάκανο, κωδ. GR 4320002 (ha 34007,17)

238. Μιλάτος, μέχρι ακρωτήριο Αγίου Ιωάννη, κωδ. GR 4320001

239. Μονή Καψά (Φαράγγι Καψά και γύρω περιοχή), κωδ. GR 4320004 (ha 986,23)

240. Νήσος Κουφονήσι και παράκτια ζώνη, κωδ. GR 4320008 (ha 804,68)

241. Νήσος Χρυσή, κωδ. GR 4320003 (ha 630,65)

242. Νοτιανατολικό Άκρο Κρήτης και Νησίδες Καβαλλοί,  κωδ. GR 4320007

243. Όρος Θρύπτης και γύρω περιοχή, κωδ. GR 4320005 (ha 8587,66)

244. Νησίδες Καβαλλοί, κωδ. GR 4320015 (ha 4,63)

245.  Όρη Ζάκρου, κωδ. GR 4320016 (ha 3883,00) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

246. Άγιος Ευστράτιος, κωδ. GR 4110002 (ha 6283,75)

247. Λέσβος: Δυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο Δάσος,  κωδ. GR 4110003 (ha 20974,07)

248. Λέσβος: Κόλπος Γέρας, Έλος Ντίπι, και Όρος Όλυμπος, κωδ. GR 4110005 (ha 11200,11)

249. Λέσβος: Κόλπος Καλλονής και χερσαία παράκτια ζώνη, κωδ. GR 4110004 (ha 18297,82)

250. Λήμνος: Χορταρολίμνη, Λίμνη Αλυκή, κωδ. GR 4110001 (ha 18231,66)

251. Υγρότοποι – Χορταρολίμνη και Αλυκή Λήμνου, κωδ. GR 4110006 (ha 1302,00)

252. Παράκτιοι Υγρότοποι Κόλπου Καλλονής, κωδ. GR 4110007 (ha 6461,00)

253. Νησίδες και Βραχονησίδες Λήμνου: Νήσος Σεργκίτσι  και Νησίδες Διαβάτες, Κομπιό, Καστριά, Τηγάνι, Καρβαλάς, Πρασονήσι, κωδ. GR 4110008 (ha 125,00)

254. Νησίδες Λέσβου (Σύμπλεγμα Τομαρονησιών, Κίδωνας, κωδ. GR 4110009 (ha 103,00) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

255. Περιοχή Χορτατών (Λευκάδα), κωδ. GR 2240002 (ha 1255,60)

256.  Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης – Αβλιμών) και Αλυκές Λευκάδας, κωδ. GR 2240001 (ha 2142,22) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

257. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Ανατολική Σκόπελος, κωδ. GR 1430004 (ha 249145,62)

258. Έλος Σούρπης, Κουρί Αλμυρού, κωδ. GR 1430002 (ha 100,23)

259. Όρος Πήλιο, κωδ. GR 1430001 (ha 31112,17)

260. Σκιάθος: Κουκουναριές, κωδ. GR 1430003 (ha 89,60)

261. Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω Νησίδες, Αγ. Γεώργιος, Νήσοι Αδελφοί, Λεχούσα, Γαϊδουρονήσια, κωδ. GR 1430005 (ha 12965,00) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

262. Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης, κωδ. GR 2550007 (ha 983,00)

263. Θίνες Κυπαρισσίας, κωδ. GR 2550005 (ha 1345,86)

264. Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και Νήσος Σφακτηρία, Άγ. Δημήτριος, κωδ. GR 2550004 (ha 3548,06)

265. Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήριο Ακρίτας, κωδ. GR 2550003 (ha 11406,23)

266. Όρος Ταΰγετος, κωδ. GR 2550006 (ha 533,67,48)

267. Πηγές και εκβολές Πάμισου, κωδ. GR 2550002

268. Φαράγγι και Εκβολές Νέδωνα, κωδ. GR 2550001 (ha 1241,84)

269. Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας & Νήσος Σφακτηρία, κωδ. GR 2550008 (ha 998,00)

270.  Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης, κωδ. GR 2550009 (ha 48783,00) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

271. Αισθητικό δάσος Νέστου, κωδ. GR 1120004 (ha 2335,87)

272. Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης, κωδ. GR 1130009

273. Λίμνη Βιστωνίδα και Λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος,  κωδ. GR 1120001

274. Λιμνοθάλασσες Λάφρη και Λαφρούδα, κωδ. GR 1120002 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

275. Κορυφές Όρους Βόρας, κωδ. GR 1240001 (ha 40328,29)

276. Λίμνη και Φράγμα Άγρα, κωδ. GR 1240004 (ha 1386,00)

277. Όρος Τζένα, κωδ. GR 1240002 (ha 12580,50)

278. Όρος Πάικο, κωδ. GR 1240003 (ha 35265,76)

279. Στενά Αψάλου – Μογλενίτσας, κωδ. GR 1240005 (ha 6110,00) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

280. Αλυκή Κίτρους – ευρύτερη περιοχή, κωδ. GR 125004 (ha 1440,56)

281. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, κωδ. GR 1250005

282. Όρος Όλυμπος, κωδ. GR 1250001 (ha 19139,59)

283. Όρος Τίταρος, κωδ. GR 1250003 (ha 5325,05)

284. Πιέρια Όρη, κωδ. GR 1250002 (ha 16640,29) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

285. Εκβολές Αχέροντα και Στενά Αχέροντα, κωδ. GR 2140001 (ha 4630,16)

286. Όρη Ζαλόγγου, κωδ. GR 2140002

287. Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Πάργα έως Ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), κωδ. GR 2140003 (ha 1525,88)  

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

288. Κουρταλιώτικο Φαράγγι, Μονή Πρέβελη και Ευρύτερη περιοχή, κωδ. GR 4330003 (ha 3642,09)

289. Όρος Κέδρος, κωδ. GR 4330002 , κωδ. GR 4320005 (ha 4700,24)

290. Πέτρες Φαράγγι και Πέτρες έως παραλία Ζουρίδα, κωδ. GR 4330001

291. Πρασιανό φαράγγι, Πατσός, Σφακορυακό ρέμα, Παραλία Ρεθύμνου και εκβολή Γεροποτάμου, Ακρωτήριο Λιανός Κάβος – Περιβόλια, κωδ. GR 4330004 (ha 13121,48)

292. Όρος Ίδη, κωδ. GR 4330005 (ha 39913,08) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

293. Ποταμός Κομψάτος, κωδ. GR 1130007 (ha 423,65)

294. Ποταμός Φιλιούρης, κωδ. GR 1130006 (ha 2058,44)

295. Λίμνη Μητρικού, κωδ. GR 1130001

296. Λίμνες και λιμνοθάλασσες της Θράκης – ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη, κωδ. GR 1130009 (ha 29455,98)

297. Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα, Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά, κωδ. GR 11300010 (ha 18221,00)

298. Μαρώνεια, Σπήλαιο, κωδ. GR 1130008

299. Κοιλάδα Φιλιούρη, κωδ. GR 11300011 (ha 37502,00)

300. Κοιλάδα Κομψάτου, κωδ. GR 11300012 (ha 16582,00) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

301. Ικαρία – Φούρνοι και παράκτια ζώνη, κωδ. GR 4120004 (ha 12908,99)

302. Σάμος: Παραλία Αλυκή, κωδ. GR 4120001 (ha 301,34)

303. Σάμος: Όρος Άμπελος (Καρβούνης), κωδ. GR 4120002 (ha 4850,14)

304. Σάμος: Όρος Κερκετεύς, Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, Δάσος Καστανιάς και Λέκκας, κωδ. GR 4120003 (ha 6679,84)

305. Ικαρία – Νοτιοδυτικό τμήμα, κωδ. GR 4120005 (ha 7405,00)

306. Νήσος Φούρνοι και Νησίδες Θύμαινα, Αλατσονήσι, Θυμαινάκι, Στρογγυλό, Πλάκα, Μακρονήσι, Μικρός και Μεγάλος Ανθρωποφάγος, Άγιος Μηνάς, κωδ. GR 4120006 (ha 4587,00)

307. Σάμος: Αλυκή Ψιλής Άμμου, κωδ. GR 4120007 (ha 44,00) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

308. Άγιος Ιωάννης, επταμύλοι, κωδ. GR 1260003 (ha 2146,00)

309. Εκβολές ποταμού Στρυμώνα, κωδ. GR 1260002 (ha 327,29)

310. Κορυφές Όρους Μενοίκιο, Όρος Κούσκουρας, Ύψωμα, κωδ. GR 1260004 (ha 23288,69)

311. Κορυφές Όρους Όρβηλος, κωδ. GR 1260005 (ha 4914,83)

312. Λίμνη Κερκίνη, Κρούσια, Κορυφές Όρους Μπέλες,  κωδ. GR 1260001 (ha 78315,82)

313. Όρη Βροντούς – Λαϊλιάς, κωδ. GR 1260007 (ha 6799,47)

314. Όρος Κερδύλλια, κωδ. GR 1260006

315. Τεχνητή Λίμνη Κερκίνης, όρος Κρούσια, κωδ. GR 1260008 (ha 27712,00)

316. Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοίκιον, κωδ. GR 1260009 (ha 26512,00)

317. Όρος Μπέλλες, κωδ. GR 1260010 (ha 25264,00) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

318. Αντιχάσια Όρη, Μετέωρα, κωδ. GR 1440003 (ha 60625,03)

319. Ασπροπόταμος, κωδ. GR 1440001 (ha 20094,10)

320. Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας), κωδ. GR 1440002 (ha 50431,17)

321. Ποταμός Πηνειός, Αντιχάσια Όρη, κωδ. GR 1440005 (ha 55220,00)

322. Κορυφές Όρους Κόζιακα, GR 1440006 (ha 19720,00) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

323. Εθνικός Δρυμός Οίτης, κωδ. GR 2440004 (ha 7151,16)

324. Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού, Μαλιακός Κόλπος,  κωδ. GR 2440002 (ha 47547,07)

325. Υγρότοπος εκβολών (δέλτα) Σπερχειού, κωδ. GR 2440005 (ha 3966,00)

326. Υγρότοπος και Νησιά του Κόλπου Αταλάντης, κωδ. GR 2440001

327. Φαράγγι Γοργοποτάμου, κωδ. GR 2440003 (ha 523,02)

328. Όρος Καλλίδρομο, GR 2440006 (ha 6684,83) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

329. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, κωδ. GR 1340001 (ha 26621,72)

330. Λίμνες Βεγορίτιδα – Πετρών, κωδ. GR 1340004 (ha 12569,02)

331. Λίμνη Πετρών, κωδ. GR 1340007 (ha 6699,00)

332. Λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, κωδ. GR 1340005 (ha 4064,39)

333. Λίμνη Μικρή Πρέσπα, κωδ. GR 1340002

334. Όρη Βαρνούντα, κωδ. GR 1340003 (ha 6071,16)

335. Όρος Βέρνον, Κορυφή Βίτσι, κωδ. GR 1340006 (ha 8202,13) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

336. Όρη Βαρδούσια, κωδ. GR 2450001 (ha 19373,53)

337. Όρος Γκιώνα, κωδ. GR 2450002 (ha 21879,82)

338. Παραλιακή Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα, κωδ. GR 2450004 (ha 10827,34)

339. Ποταμός Μόρνος και Τεχνητή Λίμνη Μόρνου, κωδ. GR 2450003 (ha 466,00)

340. Κορυφές όρους Γκιώνα, Χαράδρα Ρέκα, Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα, GR 2450007 (ha 10547,00) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

341. Ακρωτήρια Ελιά και Κάστρο, εκβολή Ραγουλά, κωδ. GR 1270007 (ha 536,37)

342. Ακρωτήριο Πύργος, Όρμος Κύψας, κωδ. GR 1270010 (ha 1176,87)

343.  Άφυτος, κωδ. GR 1270011

344. Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμμα, κωδ. GR 1270004 (ha 633,15)

345. Όρμος Τορώνης, κωδ. GR 1270006

346. Όρος Ίταμος, Σιθωνία, κωδ. GR 1270002 (ha 18142,62)

347. Όρος Στρατόνικο, Κορυφή Σκαμνί, κωδ. GR 1270005 (ha 7927,99)

348. Όρος Χολομώντας, κωδ. GR 1270001 (ha 15543,63)

349. Παλιούρι – Ακρωτήρι, κωδ. GR 1270008 (ha 287,21)

350. Πλατανίτσι, Συκιά: Ακρωτήρια Ρήγας και Άδολο, κωδ. GR 1270009 (ha 994,58)

351. Ταξιάρχης – Πολύγυρος GR 1270012 (ha 21248,00)

352. Υγρότοποι Νέας Φώκαιας GR 1270013 (ha 440,00)

353. Χερσόνησος Άθω, κωδ. GR 1270003 (ha 23279,39) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

354. Ασφέντου – Καλλικράτης, κωδ. GR 4340012 (ha 14022,51)

355. Βόρειο Ακρωτήριο: Αγία Τριάς, Μονή Τσαγγαρόλων, Γκουβερνέτου, Καθολικό, κωδ. GR 4340009

356. Δράπανο (Βορειοανατολικές Ακτές), παραλία Γεωργιούπολης, Λίμνη Κουρνά, κωδ. GR 4340010 (ha 4430,51

357. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, κωδ. GR 4340014 (ha 13949,00)

358. Έλος, Τοπόλια, Σάσαλος, Άγιος Δίκαιος, κωδ. GR 4340004 (ha 7351,92)

359. Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, Τηγάνι και Φλάσαρνα, Ποντικονήσι, κωδ. GR 4340001 (ha 5781,30)

360. Λευκά Όρη, κωδ. GR 4340008 (ha 53363,68)

361. Λίμνη Αγιάς, Πλατανιάς, Ρέμα και Εκβολή Κερίτη, Κοιλάδα Φάσας, 4340006 (ha 1211,58)

362. Νήσος Ελαφόνησος, απέναντι παραλία (από Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι ακρωτήριο Κριός, κωδ. GR 4340002 (ha 271,79)

363. Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα, κωδ. GR 4340023 (ha 1564,00)

364. Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα, κωδ. GR 4340013 κωδ. GR 4340013 (ha 6290,59)

365. Όρμος Σούγιας, Βάρδια, Φαράγγι Λισσού μέχρι Άνυδρους, κωδ. GR 4340005 (ha 3039,84)

366. Φαράγγι Θερισσού, κωδ. GR 4340007 (ha 497,73)

367. Φρέ, Τζιτζιφιές, Νίπος, κωδ. GR 4340011 (ha 1217,60)

368. Χερσόνησος Ροδοπού, Παραλία Μάλεμε, κωδ. GR 4340003 (ha 8753,27)  

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

369. Βόρεια Χίος, Νήσοι Οινούσες και παράκτια ζώνη κωδ. GR 4130001 (ha 34409,95)

370. Νησιά Αντιψαρά και Νησίδες Ματρογιώργο, Πρασονήσι, Κατωνήσι, Μεσιακό, Κουτσουλιά, κωδ. GR 4130002 (ha 455,00)

Μια άλλη Ελλάδα, ανεξερεύνητη, γεμάτη χρώματα και μοναδική φυσική ομορφιά, αποκαλύπτεται στη θέα και μόνο αυτών των περιοχών. Είναι βέβαιο ότι κάποιες από αυτές ήδη, τις έχετε επισκεφθεί. Όλοι αυτοί οι θαυμάσιοι τόποι έχουν αναπτύξει μοναδικούς μικρόκοσμους και είχαν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια επηρεάζοντας τόσο την εξέλιξη όσο και τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν γύρω απ’ αυτές. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στα λιμναία οικοσυστήματα αναπτύχθηκε πολιτισμός από την προϊστορική εποχή, ούτε σύμπτωση που πολλά από τα νησιά μας, με τους λιγοστούς κατοίκους σήμερα, κάποτε είχαν πολύ μεγαλύτερους, ακμαίους, και παραγωγικούς πληθυσμούς. 

Ο πολύπλευρος ρόλος αυτών των περιοχών είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ευρύτερα και να προστατευτεί περισσότερο, έτσι ώστε, να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις σημαντικές ανάγκες υπαίθριας αναψυχής και τις αξίες όχι μόνο της εποχής μας και των ανθρώπων της αλλά και αυτών που θα έρθουν.

Σημειώσεις:

(1) Λούλη Σταυρογιάννη (επιμ.), «Ούτε στα χαρτιά προστατευόμενες περιοχές», εφημερίδα Αθηνών Αυγή, Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2006, (έτος 54ο φύλλο 9.538) σ. 42. Γιολάντα Ζιάκα, «Πόση ανάπτυξη μπορούν ακόμη να αντέξουν τα νησιά μας;», μηνιαίο περιοδικό δαίμων της οικολογίας τ.59 Απρίλιος (2006) 10 – 11, με βιβλιογραφία. Ένθετο στην εφημερίδα Αθηνών Αυγή, (έτος 54ο φύλλο 9.595) Κυριακής 2 Απριλίου 2006. Γιώργου Λάλιου, «Απροστάτευτες οι προστατευόμενες περιοχές», εφημερίδα Αθηνών Καθημερινή (έτος 88ο φύλλο 26.571) Κυριακής 6 Μαίου (2007) 8.

(2) Για το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό που αφορά μέχρι και ακατοίκητα νησιά δείτε: Γιώργου Λάλιου, «Τουριστικές μονάδες και σε νησιά ακατοίκητα», εφημερίδα Αθηνών Καθημερινή (έτος 88ο φύλλο 26.568) Πέμπτη 3 Μαίου (2007) 1, 4. Γιώργου Λάλιου, «Χωροταξικός Οδηγός για την τουριστική ανάπτυξη», εφημερίδα Αθηνών Καθημερινή (στο ένθετο Οικονομική Καθημερινή) (έτος 88ο φύλλο 26.571) Κυριακής 6 Μαίου (2007) 4.

Extra Products - Χρήστος Τασούλης

 

Tuesday the 21st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.