Περισσότερες πληροφορίες για ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ και τα χωριά των Αγράφων
αντλήστε από την ενδεικτική Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία:

Α’         Αυτοτελή Βιβλία – Εργασίες

 • [Γενικό Επιτελείο Στρατού / Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού],Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946 – 1949. Το δεύτερον έτος του αντισυμμοριακού αγώνος, 1947, ΓΕΣ / ΔΙΣ Αθήνα 1980
 • Αναστάσιος Ορλάνδος / Επιγραφαί εξ Εκκλησιών Αγράφων, Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών – ΕΕΒΣ, τομ Γ’, Αθήνα 1926  
 • Απόστολου Σαμαρόπουλου, Οδηγός του νομού Καρδίτσας, Περιφερειακές εκδόσεις ‘’Έλλα’’ Λάρισα 21992
 • Βασίλης Φυτσιλής, Βαγγελίτσα Κουσιάντζα, Σύγχρονη Εποχή 1997
 • Γ.Χ. Ζαλίδης – Α.Λ. Μαντζαβέλας (συντ. έκδοσης), Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων, Συλλογικό, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1994
 • Γεώργιος Γιαννίτσαρης – Νάσος Βρυνιώτης, Ο ιερός Ναός Αγίων Ταξιαρχών Μάραθου Αγράφων, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την άλωση τ.6, Αθήνα Ε.Μ.Π. 2002
 • Γεωργίου Κ. Χρυσικού, Το χωριό μου Μοναστηράκι Αγράφων Ευρυτανίας, Αυτοέκδοση Αθήνα 2000
 • Γιώργου Μαργαρίτη, Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946 – 1949, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002
 • Δημήτρη Σταμέλου, Κατσαντώνης – Η αποθέωση της παλικαριάς, Εστία, Αθήνα 1980
 • Δημήτρης Λουκόπουλος, Γεωργικά της Ρούμελης, (εισ.) Μ. Γ. Μερακλή, εκδόσεις Δωδώνη Γιάννινα 1983
 • Διονύσιος Κόκκινος, Η ελληνική Επανάσταση  του 1821
 • Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδας 1833 – 1912, Αθήνα 1994
 • Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, Άγραφα – λεύκωμα, Καρδίτσα 1999
 • Θεόδωρος Α. Νημάς, Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Διδακτορική Διατριβή, εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 1995.
 • Κ. Τρίκκας, ονόματα καλλιτεχνών εκ’ μεταβυζαντινών επιγραφών ΕΕΒΣ, τομ Β’ 1925
 • Κ. Μ. Σαμίου, ανά τα δάση της Πίνδου και των Αγράφων έτος 1900
 • Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολογικό Δελτίο 50 (1995): Χρονικά Β’1, εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - Αθήνα 1995
 • Κωνσταντίνος Κούρκουλας, Λεύκωμα Διδασκάλων του Γένους, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1971
 • Λάζαρου Αρσ.Αρσενίου, Το έπος των Θεσσαλών Αγροτών και οι εξεγέρσεις τους 1881 - 1993, εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2005
 • Μανώλης Γλέζος, Εθνική Αντίσταση 1940 – 1945, τ. 1, εκδόσεις Στοχαστής 2006
 • Μαρία Συναρέλη, Δρόμοι και Λιμάνια στην Ελλάδα 1830 – 1880, εκδόσεις πολιτιστικού τεχνολογικού ιδρύματος ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989
 • Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας στους Νεότερους Χρόνους (1939 – 1821), (προλ.) Σπύρος Ι. Ασδραχάς, εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 1999.
 • Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων, εκδόσεις Πορεία Β’ έκδοση Αθήνα 1999
 • Μάρκος Α. Γκιόλιας, Παραδοσιακό Δίκαιο και Οικονομία του Τσελιγκάτου, εκδόσεις Πορεία Αθήνα 2004   
 • Μάρκος Α. Γκιόλιας, Συμβολή στην ιστορία του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της Ευρυτανίας και των Αγράφων κατά τη Τουρκοκρατία, Αθήνα 1986
 • Μιχαήλ Σταματελάτου - Φωτεινή Βάμβα – Σταματελάτου, Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Α’, εκδόσεις Τεγόπουλου - Μανιατέα Αθήνα 1997
 • Μιχάλη Αλ. Ράπτη, Τα μαρτυρικά Γραμμοχώρια της Καστοριάς (Σλίμνιτσα, Μονόπυλο, Γιαννοχώρι, Λειβαδοτόπι, Καλή Βρύση), αυτοέκδοση, Αθήνα 1997 
 • Νικόλαος Χ. Παπακώστας, Ηπειρωτικά, Αθήνα 1967
 • Νικολάου Γεωργιάδου, Θεσσαλία, Έλλα’’ Λάρισα 1995
 • Νικολάου Ιερόπαιδος Εξ Αγράφων (;), Πραγματεία περί Φυσιολογίας και Παθολογίας, πρόλογος: Γ.Ν. Αντωνακόπουλος, εισαγωγή: Αγαμέμνων Τσελίκας – Γιάννης Ν. Ηλιούδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – τμήμα ιατρικής, Λάρισα 1996
 • Νικολάου Ιερόπαιδος Εξ Αγράφων, Εκδόσεις μερικαί είς αρχάριον Ιατρόν, πρόλογος: Γ.Ν. Αντωνακόπουλος, εισαγωγή: Αγαμέμνων Τσελίκας – Γιάννης Ν. Ηλιούδης, έκδοση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – τμήμα ιατρικής, Λάρισα 1997
 • Νίτσα Κολιού, Άγνωστες πτυχές κατοχής και Αντίστασης, αυτοέκδοση Βόλος 1985
 • Π. Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεώτερους χρόνους (1393 – 1821), Πορεία 1999
 • Π. Γκιόλιας, Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων, Πορεία 1999
 • Παύλος Λαζαρίδης / Αρχαιολογικό Δελτίο 16 (1960): Χρονικά / Αθήνα 1962, Ο ίδιος, Αρχαιολογικό Δελτίο 23 (1968): Β.2 Χρονικά / εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - Αθήνα 1969
 • Πύρρος Θώμος / Επικοινωνίες και μεταφορές στην Προβιομηχανική περίοδο / πρακτικά ΙΑ’ συμποσίου ιστορίας και τέχνης Μονεμβασιά 1998 / Έκδοση ΕΤΒΑ 2001    
 • Σπυρίδων Π. Αραβαντινός, Ιστορία Αλή Πασά του Τεπελενλή, εκδόσεις Δωδώνη Β’ έκδοση Αθήνα 2004
 • Σταυρούλα Σδρόλια Αρχαιολογικό Δελτίο 39 (1984): Χρονικά / εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - Αθήνα 1984
 • Σταυρούλα Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του Καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των Ναών των Αγράφων τον 17ο αιώνα, τ.Α’ Κείμενο, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2000
 • Στέφανου Γρανίτσα, Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου, εκδόσεις Πέλλα, Αθήνα χ.χ.
 • Συλλογικό, Οικοτουριστικός Οδηγός της σειράς «Πίνδος»: Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα – Ρεντίνα, Περιφερειακές εκδόσεις «έλλα», Λάρισα 2003
 • Σωτήρης Βογιατζής, Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά τον 16ο αιώνα. Οι μονές Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) και του Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), επιμ. Μαρία Καζάκου, Χ.Α.Ε. [Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία] Αθήνα 2000.
 • Τάκη Ψημμένου, Αντάρτες στα Άγραφα , δεύτερη έκδοση Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 1985
 • Φοίβος Ι. Πιομπίνος, Έλληνες Αγιογράφοι μέχρι το 1821, έκδοση Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1984
 • Χαράλαμπος Δ. Μπετχαβάς, Η μάχη της Χρύσως, αυτοέκδοση Αθήνα 1992
 • Χρήστος Μιλτ. Μηλίτσης, Άγραφα, Καρδίτσα 1997

Β’         Αφιερώματα περιοδικών

 • Αναστασία Μπουνόβα, «περιγραφή της διαδρομής Επινιανά – Ασπρόρεμα», περ. Κορφές τ.126, 1997
 • Βασίλης Σπαντιδάκης – Θεόδωρος Γαζούλης, «Άγραφα – Τυμφρηστός», περ. ΜΟΤΟ τ.65 Μάιος 1991
 • Βασίλης Χαρίτος – Δημήτρης Παπατζυμούρης, «Η ωραία Ελλάδα – Άγραφα», περ. Motorrad τ.6 1984
 • Γιάννης Ιωακειμίδης, «Άγραφα», περ. cosmos Τ14 1995
 • Γιώργος Παπασπανόπουλος, «Τρίτη και Καλύτερη – Άγραφα», περ. Motosport τ.218 Φεβρουάριος 1997
 • Γιώργος Σαμπάνης – Κόντε Ιωάννα, «Βουτσικάκι», περ. Φυσιολατρικοί Ορίζοντες τ.9 Ιούλ – Δεκ 1995
 • Γιώργος Φιλίππου, «Το ρέμα της Φτέρης», περ. Κορφές Τ166 Μαρ – Απρ 2004
 • Δημήτρης Παπαχρήστος, «Η Ευρυτανία και η ενότητα του ορεινού χώρου», περ. Οικοτοπία τ.13 Μαρτ – Απρ 1999
 • Η. Νικολακόπουλος – Α. Ρήγος – Γ. Ψαλίδας (επιμ.), Ο εμφύλιος Πόλεμος – Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο. Πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 20 – 23 Οκτωβρίου 1999, έκδοση Θεμέλιο Αθήνα 2002
 • Θεόφιλος Δ. Μπασγιουράκης, «Άγραφα», στο περ. Ελληνικό Πανόραμα, τ.32 2003
 • Θοδωρής Αθανασιάδης, «Ευρυτανία», περ. Vita τ.11 Μαρ 1998
 • Κ. Τριανταφυλλίδης – Δ. Στάβαρης, «Δυτικά Άγραφα», περ. Κορφές τ.160 Μαρ – Απρ 2003
 • Κ. Τριανταφυλλίδης – Δ. Σταβάρης, «περιγραφή της διαδρομής Τροβάτο – Ντεληδήμι – Ασπρόρεμα – Επινιανά», περ. Κορφές τ.160, 2003
 • Λάζαρος Παμπέρης, «Μια διαδρομή στην Πίνδο», περ. Κορφές τ.136 Μάρτ – Απρ 1999
 • Μίλτος Ζέρβας, «Mountain Bike στα Άγραφα», περ. Cliff τ.4 χειμώνας 1995
 • Μίλτος Ζέρβας, «Άγραφα τα σκληρά βουνά», περ. Ανεβαίνοντας τ.11 Σεπτ – Οκτ – Νοε 2000
 • Μίλτος Ζέρβας, «Μπορλέρο», περ. Ανεβαίνοντας / τ.25 Φεβ – Μαρτ 2004
 • Μίλτος Ζέρβας, «περιγραφή της διαδρομής Επινιανά – Εκκλησίες – Ασπρόρεμα – Καρυά – Τροβάτο», περ. Ανεβαίνοντας τ.11, 2000
 • Μίλτος Ζέρβας, «περιγραφή της διαδρομής Πρασιά – Οψιμοχώραφα – Μπαλτενήσι – Παλούκια – Βασιλέσι», περ. Ανεβαίνοντας τ.24, 2003
 • Νιάλα, περιοδικό ΕΑΜ τ.103, 2012
 • Νικόλαος Αλεξάκης, «Ιστορική αναδρομή των Αγράφων», πρακτικά ιστορικής και αναπτυξιακής διημερίδας 25 – 26 Ιουλίου 2001 Βραγγιανά Ευρυτανίας, έκδοση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βραγγιανιωτών ‘’Αναστάσιος Γόρδιος’’ Αθήνα 2002
 • Νίκος Μαστροπαύλος, «Στα μονοπάτια των Κυρατζήδων», περ. Vita τ.11 Μαρ 1998
 • Νίκος Μοσχάκης, «Λιάκουρα – Ρέμα Φτέρης», περ. Κορφές τ.154 Μαρ – Απρ 2002
 • Ντίνος Μπομποτσιάρης, «Ευρύτερη Ευρυτανία – Οικοτουριστικό πάρκο», περ. Οικοτοπία τ.15 Ιουλ – Αυγ 1999
 • Σταυρούλα Σδρόλια, «Εικόνα Κοιμήσεως Θεοτόκου από την Σάικα των Αγράφων» στο: ΑΔ 48 Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου για τη Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη, εκδόσεις Τ.Α.Π.Α. 1992
 • Σταυρούλα Σδρόλια, «Μοναστήρια του 16ου αιώνα στα Νοτιοανατολικά Άγραφα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο εκδότης Κώστας Σπανός τ. 42 Λάρισα 2002
 • Σταυρούλα Σδρόλια, «Οι τοιχογραφημένες εκκλησίες των Βραγγιανών», πρακτικά ιστορικής και αναπτυξιακής διημερίδας 25 – 26 Ιουλίου 2001 Βραγγιανά Αγράφων Ευρυτανίας, έκδοση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βραγγιανιωτών ‘’Αναστάσιος Γόρδιος’’ [Αθήνα] Ιούλιος 2002
 • Συλλογικό, «Άγραφα», Περιηγήσεις τ.76, ένθετο στην Εφημερίδα Ημερησία 9 Απριλίου 2005
 • Τάκης Ντάσιος, «Άγραφα», χώρα των βουνών και των ανθρώπων / περ. Ανεβαίνοντας τ.1 Άνοιξη 1998
 • Τάκης Ντάσιος, «Επινιανά», περ. Κορφές / τ.109 Σεπτ – Οκτ 1994
 • Τάκης Ντάσιος, «περιγραφή της διαδρομής Άγραφα – Πόρτες – Μπορλέρο – Μούχα», περ. Ανεβαίνοντας τ.1, 1998
 • Τοπογραφικοί οδηγοί για Χελιδόνα τ.129 Ιαν – Φεβ 1998
 • Φάνης Βορεινάκης, «Σπηλιά Κατσαντώνη», περ. Κορφές τ.132 Ιούλ – Αυγ 1998
 • Χάρτης Ευρυτανίας – Λ. Πλαστήρα, ΑΝΑΒΑΣΗ, Αθήνα 1997

Γ’         Άρθρα σε εφημερίδες

 • Αντώνη Καρκαγιάννη, Η ευρωπαϊκή Επανάσταση του 1821, εφημ. Καθημερινή 25/3/04
 • Βλάση Αγτζίδη, Η Έλληνες της Ανατολής στη Επανάσταση, εφημ. Καθημερινή 25/3/04
 • Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΕΑΕΑ Καρδίτσας, «το χρονικό Νιάλας», εφημερίδα Αθηνών Ριζοσπάστης 12 Απριλίου 1997
 • Τάκη Ντάσιου, Άγραφα, ένθετο ‘’ταξίδια’’ εφημερίδα Βήμα 1/10/2000
 • Χαράλαμπος Μπετχαβάς, «Εκκλησίες και Μοναστήρια της Χρύσως», εφημερίδα Ευρυτανίας Χρυσιώτικα Νέα (έτος 3ο φύλλο 13) Β’ τρίμηνο 1998
Saturday the 30th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.