Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και τη ΔΥΤΙΚΗ ΑΡΓΙΘΕΑ
αντλήστε από την ενδεικτική Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία

Α’   Αυτοτελή Βιβλία – Εργασίες

 • Αναστάσιου Κ. Ορλάνδου, Σταχυολογήματα εκ μονών της Πίνδου, Α.Β.Μ.Ε. 5, 1939 – 1940.
 • Αναστάσιου Α. Γούναρη, «Μια συντεχνιακή συνθηματική γλώσσα της Δυτικής Θεσσαλίας: τα «κουδαρίτικα» της Δρακότρυπας». Θεσσαλικά Χρονικά τ.10, 1971.
 • Χριστόφορου Γραμμένου, Ι. Μ. Παναγία η Κατουσιώτισσα, Αθήναι 1976.
 • Μάρκου Α. Γκιόλια, Συμβολή στην Ιστορία του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου της Ευρυτανίας και των Αγράφων κατά την τουρκοκρατία, Αθήνα 1986.
 • Χρήστου Μ. Μιλήτση, Άγραφα Καρδίτσα Μεσενικόλας, αυτοέκδοση Καρδίτσα 1997.
 • Μπάμπη Ιντζεσίλογλου, Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης στο συλλογικό: Άγραφα, Εκκλησίες και Μοναστήρια, Αρχ. Χώροι, Παρ.κτίσματα, (λεύκωμα), Καρδίτσα 1999.
 • Νίκου Κ. Χόντζια, Πετρίλο, αυτοέκδοση Αθήνα 1999.
 • Μάρκου Α. Γκιόλια, Ιστορία της Ευρυτανίας στους Νεότερους χρόνους (1393 – 1821), Πορεία 1999.
 • Χρήστου Β. Γλέζου, Το Λιάσκοβο (Πετρωτό Καρδίτσας) και η ευρύτερη περιοχή της Πίνδου, Αθήνα 1999.
 • Γιάννη Α. Καρατζόγλου, Ναοί Αθωνίτικου τύπου στα Θεσσαλικά Άγραφα 16ος – 18ος αι., Διδ. διατριβή, Αθήνα 2002.
 • Μάρκου Α. Γκιόλια, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου, Πορεία 2004.
 • Ηλία Δ. Μπαλάνου, Το Ανθηρό Καρδίτσης (ή Μπουκοβίτσα) και η περιοχή της Αργιθέας, τ. Α’ + Β’, Ανθηρό Καρδίτσης 2006.
 • Συλλογικό, Μνημεία του Νομού Καρδίτσας (επιμ. Ευαγ. Τσουγκαράκη) Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Καρδίτσας, Νομαρχία Καρδίτσας, Καρδίτσα 2007.
 • Βασίλη Ν. Μαγόπουλου, Σχολεία και δάσκαλοι της περιοχής Καρδίτσας από την Τουρκοκρατία έως το 1920, αυτοέκδοση, Καρδίτσα 2007.
 • Σταυρούλας Σδρόλια – Αλ. Ζούκας, Ιερά μονή Σπηλιάς Αργιθέας Αγράφων, έκδοση Ι. Μ. Σπηλιάς 2008.
 • Ιωάννης Κ. Τσιουρής, Οι τοιχογραφίες της Μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758), Διδ. διατριβή,  Ελληνικά Γράμματα 2008.
 • Νίκου Κ. Χόντζια, Το μοναστήρι του Πετρίλου, αυτοέκδοση Αθήνα 2008.
 • Άγγελου Σινάνη, Μονές Αγράφων, στο: Μοναστήρια και Προσκυνήματα της Ελλάδας τ.10 Πήγασος εκδοτική Α.Ε. Αθήνα 2009.
 • Σταυρούλας Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων το 17ο αιώνα», Διδ. διατριβή, Ιωάννινα 2000 (υπό έκδοση) εκδοτικός οίκος Μυγδονία.
 • Β. Μπούρα, ΠΕΕΑ, στο blog του συγγραφέα: bouraspeea.blogspot.com/2007/12/blog-post.html

Β’  Αφιερώματα περιοδικών

 • Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη (Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων), «Αι Μοναί της Πίνδου», Θεολογία 6, 1928, Θεολογία 7, 1929.
 • Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη, (Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων), «Οι κτήτορες της Ι. Μ. Βλασίου», περ. Ελληνικά τ.5, 1932, του ιδίου: «Η Ι.Μ. Βλασίου» περ. Ελληνικά τ.6; Σύμμεικτα 1933.
 • Γιάννη Α. Καρατζόγλου, «Η Μονή Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (Σκλάταινας)» Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση 2, Ε.Μ.Π. Αθήνα 1982.
 • Τιμολέων Ν. Βλάχος, «Το Μοναστήρι του Βλασίου της Αργιθέας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ.6, 1984.
 • Λεωνίδα Π. Χατζηαγγελάκη, «Αθαμανία – Αργιθέα (Κνίσοβο)», περ. Αρχαιολογία τ.34, Αφιέρωμα στη Θεσσαλία, Μάρτιος 1990.
 • Γιάννη Α. Καρατζόγλου, «Ναοί με σταυρεπίστεγη ή παραπλήσια κάλυψη στα Θεσσαλικά Άγραφα» Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση 5, Ε.Μ.Π. Αθήνα 1998.
 • Σταυρούλα Σδρόλια, «Παραστάσεις κτητόρων στα μνημεία των Αγράφων», περ. Αρχαιολογία τ.34 Μάρτιος 1990.
 • Βασίλη Τάκη, «Ο νερόμυλος και ο ρόλος του στη ζωή του χωριού», Βασίλη Καμπά, «Αργιθεάτες Ταχυδρόμοι»Καρδιτσιώτικα Χρονικά τ.I, Καρδίτσα 1995.
 • Καρδιτσιώτικα Χρονικά τ.1, Καρδίτσα 1995.
 • Αντώνη Η. Αντωνίου, «Ιστορική αναδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο νομό Καρδίτσας», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙΙ, Καρδίτσα 1997.
 • Ζερμαίν Αλεξάκη, «Αργιθέα Μοναδική» περιοδικό ΓΕΩ τ.61 έκδοση «Ελευθεροτυπία» Ιούνιος 2001.
 • Γιάννη Πίκουλα, Οδικό δίκτυο και άμυνα: Η δίοδος της Παλαιοκαρυάς Τρικάλων, Τρικαλινά τ.23ος, έκδοση του Φ.Ι.ΛΟ.Σ, Τρίκαλα 2003.
 • Λεωνίδα Π. Χατζηαγγελάκη, «Ανασκαφικά ευρήματα από την Αργιθέα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ.46, Λάρισα 2004.
 • Βασίλη Κ. Σπανού, «Δύο Πατριαρχικά έγγραφα για τη μονή του Βλασίου των Αγράφων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ.45, Λάρισα 2004.
 • Κώστα Α. Παίση, «Η Καταστροφή της Καρύτσας απ’ τον Σκόνδρα πασά στα 1823» Καρδιτσιώτικα Χρονικά τ.VIII, Καρδίτσα 2005.
 • Θεόφιλου Μπασγιουράκη, «Η Ορεινή Χώρα της Αργιθέας» περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τ.49 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2006.
 • Θεόδωρου Νημά, «Τα απελευθερωτικά κινήματα στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας», στο συλλογικό έργο: Θεσσαλία (επιμ. Αίγλη Δημόγλου), τ.Α’, Λάρισα 2006.
 • Λάζαρου Δεριζιώτη, «Παράθεση στοιχείων της τοπικής ιστοριογραφίας των Αγράφων» πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Βασίλη Κ. Σπανού, «Ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς Ανθηρό, Δροσάτο, Μεσοβούνι και Πετρίλο» και  «Ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς Ελληνικά, Κουμπουριανά, Λεοντίτο, και Πετρωτό» (1454/55 – 1659)» πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Γιάννη Καρατζόγλου, «Εκκλησίες τύπου ξυλόστεγης βασιλικής με χορούς στην Αργιθέα» πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Σταυρούλα Σδρόλια, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική της Αργιθέας», πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Γιάννη Καρατζόγλου, «Εκκλησίες τύπου ξυλόστεγης βασιλικής με χορούς στην Αργιθέα» πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Μαντζιούρα Φιλιώ – Λάμπρος Γ. Τσιβόλας: Λεοντίτο: από πρωτεύουσα των Αγράφων και του Καραισκάκη στην … Τουρκική κυριαρχία, πρακτικά Α’ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα» Λεοντίτο 2007.
 • Θοδωρής Αθανασιάδης, «Αργιθέα η επέλαση των Βουνών» περιοδικό ΓΕΩ τ.470 έκδοση «Ελευθεροτυπία» Απρίλιος 2009.
 • Κώστα Μανάκου, Γεωλογικός χάρτης Ελλάδος 1:50.000, φύλλο Μυρόφυλλο, έκδοση ΙΓΜΕ 1993.

Γ’  Άρθρα σε εφημερίδες

 • Χρίστος Κόφφας, «Στα μονοπάτια του θριάμβου και της Τραγωδίας» εφημ. Αθηνών Ριζοσπάστης, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2006.
 • Άλκης Ρήγος, «Αλέξανδρος Σβώλος: Η συμβολή του στην επιστήμη και την πολιτική», εφημ. Αθηνών Αυγή (φ.9692) Κυριακή 30 Απριλίου 2006.
 • Ντίνος Κιούσης, «Σε Αργιθέα και στ’ άλλα χωριά», εφημερίδα Αθηνών Καθημερινή (ε.90ο φ.27089) Σάββατο 31/1/09. 
Saturday the 30th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.