Αργιθέα Γεφύρι Τυρολόγου

Με άνοιγμα τόξου 12,00μ. και ύψος 8,00μ είναι το πρώτο μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει τον Πετριλιώτη, στη διαδρομή Βλάσι – Ι. Μ. Σπηλιάς κατασκευασμένο επί τουρκοκρατίας. Κατά την διαπλάτυνση του δρόμου, αντί να γίνει προσπάθεια για την εύρεση πόρων και την κατασκευή νέας γέφυρας, όπως στο Δροσάτο, επενδύθηκε με τσιμέντο. Κατεβαίνοντας στο ποτάμι διακρίνονται καλύτερα οι πελεκημένες πέτρες του εσωρραχίου.

Friday the 25th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.